"Danmark, nu blunder den lyse nat"

Opdateret: 18. maj 2019

Oluf Rings smukke sommersang indeholder et perfekt eksempel på én af de af durskalaens toner, der skal intoneret forskelligt afhængigt af sammenhængen. Slutningen af satsen ser sådan ud:Bemærk akkorden på første slag af sidste takt. Andet trin skal normalt intoneres lyst, og det er fristende for sopranerne at "holde tonen oppe" pga. den nedadgående frase. Her rammer vi imidlertid ind i én af de primære afvigelser fra normen, nemlig andet trin i dur. Når denne tone optræder som kvint til dominanten eller i andre skalaegne sammenhænge, skal den intoneres lyst (+4 cent). Det vil for de flestes tilfælde også være det, man instinktivt vil gøre som sanger. Men har tonen funktion af tilføjet sekst til subdominanten – som den jo ganske ofte vil have i dur-mol-tonal musik – skal den intoneres mørkt. Faktisk hele 18 cent under det ligesvævende klaver!


Prøv selv at synge melodien i uddraget ovenfor, mens du spiller baslinjen, og bemærk, hvor afspændt den første stavelse i "vugger" skal intoneres for at fornemmes ren. Omvendt bliver den hurtigt falsk, hvis du intonerer den "normalt" eller ligefrem lyst.


Syng derefter melodien i nedenstående eksempel, mens du spiller baslinjen.
Konteksten har ændret sig, og tonen, vi fokuserede på som mørk før, skal nu være lys (+4 cent). Det er samme tone og samme tekst, men harmoniseringen er anderledes, og det har stor indflydelse på intonationen et sted som dette, især i de vers, hvor vokalen er lys ("tider", "gruber" osv.)

17 visninger

(c) Phillip Faber 2020